Farské oznamy: 6. nedeľa v Cezročnom období – 12.2.2022