Farské oznamy: 6.nedeľa v Cezročnom období – 16.2.2020