Farské oznamy: 7.nedeľa v Cezročnom období – 23.2.2020