Farské oznamy – 8.nedeľa v Cezročnom období – 3.3.2019