Aktualizované farské oznamy: Kvetná nedeľa – 5.4.2020

Živé vysielanie je cez youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCLciB1MoQEn1ddNnjg7AjDg

Farské oznamy
Sväté prijímanie
pred kostolom:

sobota 11.04.2020
od 18 hodiny pred obradmi

nedeľa 12.04.2020
po sv. omši od 10:15Poklona Sviatostnému Spasiteľovi

sobota 11.4.2020
od 8:00 do 17:00
Živé vysielanie poklony od 8 do 9 hodiny

Biela sobota – Veľkonočná vigília 19:30
https://www.youtube.com/watch?v=O8ylbMfiUgA

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 9.00
https://www.youtube.com/watch?v=MWRlOENDedU

Zelený štvrtok – Svätá omša 18:00 – Farnosť Miloslavov 09.04.2020
https://youtu.be/YmxELA_54nw

Veľký piatok – Pobožnosť krížovej cesty 9:00 – farnosť Miloslavov 10.04.2020
https://youtu.be/70ItVFNSPAU

Veľký piatok – Obrady Veľkého piatka 17:00 – Farnosť Miloslavov 10.04.2020
https://youtu.be/VheD5KBtjvY

Biela sobota – Poklona Sviat. Spasiteľovi – Úvod (8:00-9:00) – farnosť Miloslavov 11.04.2020
https://youtu.be/JKaSZy9rlSs

Biela sobota – Veľkonočná vigília 19:30 – farnosť Miloslavov 11.04.2020
https://youtu.be/O8ylbMfiUgA

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 9.00 – farnosť Miloslavov 12.04.2020
https://youtu.be/MWRlOENDedU