Pre žiakov katolíckych škôl

Veľa farníkov má deti v školách, ktoré sú cirkevné. Preto pridávam tento oznam:

Gymnázium Matky Alexie sa chce v duchu výzvy sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov – „Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba„, pripojiť k duchovnej iniciatíve Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a vytvoriť jednotu pri prežívaní Veľkého týždňa. 

ZKŠS v spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom pripravili pilotný duchovný program:

Pondelok 6.4.

10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

Utorok 7.4.

10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

Streda 8.4.

10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou

Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ 

Prajeme všetkým požehnaný a milostiplný čas.

„Buďme s Ním, lebo On je s nami“