Farské oznamy – Nedeľa Božieho milosrdenstva – 28.4.2019