Ťažké nové začiatky

Keď začiatkom 19. storočia prestal starý kostol slúžiť na cirkevné účely, skončilo sa aj slúženie svätých omší v obci. K čiastočnej obnove slúženia svätých omší došlo v roku 1940 – 1947, kedy sa bohoslužby konali v miestnej Jubilejnej škole. Nástupom nového režimu v roku 1948 však tieto aktivity zanikli a veriaci museli navštevovať kostoly v Dunajskej Lužnej, vo Štvrtku na Ostrove alebo v Podunajských Biskupiciach, či v neďalekom hlavnom meste.

V roku 1993 a 1994 sa veriaci v našej obci začali pomaly aktivizovať a prišli s myšlienkou obnoviť katolícke bohoslužby aj v našej obci. V rámci celého procesu bolo potrebné splniť dve podstatné podmienky:

1. Zabezpečiť vhodnú miestnosť a potreby na slúženie svätých omší.

2. Získať súhlas Farského úradu v Dunajskej Lužnej a Biskupského úradu v Trnave.

Vhodná miestnosť sa našla v priestoroch Základnej školy v obci Miloslavov, k čomu dali svoj súhlas vtedajšia starostka obce p. Alžbeta Paulíková a riaditeľka školy p. Anna Žiaková. Skupina nadšencov, ktorú aktivizovala p. Jarmila Podmanická pokračovala v rokovaniach so správcom farnosti, dôstojným pánom Štefanom Dragúňom. Na podporu myšlienky obnovy slúženia bohoslužieb v obci pripravili v auguste 1995 podpisovú akciu, ktorú podporilo 190 občanov.

Táto petícia bola podkladom pre list na Biskupský úrad do Trnavy, ktorý za všetkých veriacich uvedených v petícii podpísal p. JUDr. František Šulka. Odpoveď otca biskupa Dominika Tótha prišla 30. augusta 1995 a bola kladná s prísľubom pomoci pri ďalšom pokračovaní. Vybavenie formálnych záležitostí ešte chvíľu trvalo, ale 25. mája 1996 bola v priestoroch základnej školy v obci po päťdesiatich rokoch prvá svätá omša.

Situácia sa zlepšila príchodom Dominikánskeho rádu na farnosť do Dunajskej Lužnej a omše sa presunuli zo soboty na nedeľu. Od 10. augusta 1996 sa sväté omše konali v budove dnešného Komunitného centra, pretože školská správa vydala zákaz konania bohoslužieb v budove školy.

V týchto ťažkých začiatkoch sa ujala funkcie kostolníčky p. Jarmila Podmanická a ako prvá organistka sprevádzala omše na harmóniu p. Janka Krnáčová.