Vyhodnotenie miništrantskej súťaže 2018

Dňa 23.júna 2018, naši miništranti dokončili štvrté kolo ich miništrantskej súťaže. Miništrantov aj tento rok čakali krásne trofeje, nechýbala ani zábava a malé agape. Súťažili v aktivite pri svätých omšiach, účasti na stretkách alebo účasti na rôznych pobožnostiach. Súťažili jeden školský rok (od septembra do júna).  Počas tohto obdobia sa veľa naučili, službe pri oltári ale aj o hodnotách Cirkvi. V budúcnosti ich čakajú opäť pravidelné stretká a výlety. Nových miništrantov veľmi radi privítajú. V mene celého spoločenstva ďakujeme za ich službu pri oltári.