Farské oznamy: 18. nedeľa v Cezročnom období – 1.8.2021