Farské oznamy: 18.nedeľa v Cezročnom období – 4.8.2019