Farské oznamy: 19. nedeľa v Cezročnom období – 8.8.2021