Farské oznamy: 22. nedeľa v Cezročnom období – 28.8.2022