Farské oznamy: 3.nedeľa v Cezročnom období – nedeľa Božieho Slova – 22.1.2023