Farské oznamy: 31. nedeľa v Cezročnom období – 31.10.2021