Farské oznamy: 33.nedeľa v Cezročnom období – 13.11.2022