Farské oznamy: 5. nedeľa v Cezročnom období – 5.2.2023