Kronika filiálka Miloslavov 2015

Zhrnutie roka 2015

  • Rok 2015 začal tak, ako predošlé roky slávnostnými sv. omšami, kde sa pri doprovodu slávenia striedali spevácky súbor detí, mládeže a klasická organ.
  • – …

Štatistika za rok 2015

 

Krsty 12 (8 chlapcov, 4 dievčatá)
Sobáše 1
Pohreby 8 (7 muži, 1 ženy)
Sväté prijímanie 15 deti
Sviatosť birmovania: Dňa 21.11.2015 – pomocný biskup Jozef Haľko v kostole „Povýšenia kríža v Dun.Lužnej. Z našej filiálky bolo 12 birmovancov – 5 chlapcov a 7 dievčat

 

Texty pripravil: J. Podmanická
Zapísal: PaedDr. K. Badač